2-planshus med flyglar till Haparanda

2-planshus med flyglar till Haparanda

Det här huset byggs utanför Haparanda. Kunden byggde sitt första Villa Varm-hus 2001 utanför Luleå, nu är det dags för hus nummer 2 ! Huset har en yta på 214 m². Huset är ett 1 3/4-planshus med förhöjt väggliv. Bottenvåningen är 124 m² och den ena flygeln på gaveln...